Teemme pelastussuunnitelmat yhteistyössä taloyhtiön edustajien kanssa.

Pelastussuunnitelmassa ensimmäiset sivut käsittelevät taloyhtiön omia tietoja ja ohjeita, joiden lisäksi suunnitelmaan lisätään 8 sivua yleisiä ohjeita vaaratilanteista.

Ilmoitustaululle tehdään opastetaulu, mistä näkee väestönsuojan, sähköpääkeskuksen, vesisulun ja pelastustien sijainnin. Sama opastekartta löytyy myös asukkaille jaettavasta pelastussuunnitelmakansiosta.
Näin pelastussuunnitelma on helppolukuinen ja helppokäyttöinen.

 

Pelastussuunnitelma